Interne geneeskunde

Diagnostiek en behandeling inwendige ziekte

Interne geneeskunde

Interne geneeskunde betreft ziekten van de inwendige organen. Voorbeelden zijn:

  • Maag, darmen, alvleesklier
  • Lever en galwegen
  • Nieren en urinewegen
  • Hormoonziekten
  • Bloedziekten en aandoeningen van het immuunsysteem

Vaak is op basis van de problemen van de hond of kat niet direct duidelijk welk orgaan dit veroorzaakt. Zo kan braken veroorzaakt worden door maag-darmproblemen, maar ook door een tekort aan bepaalde hormonen. Ook kan veel drinken en plassen veroorzaakt worden door nierfalen of diabetes mellitus, maar net zo goed door een levershunt of een overmaat aan calcium in het bloed.

Binnen de interne geneeskunde worden dergelijke complexere problemen van verschillende interne orgaansystemen onderzocht en behandeld.

Een hond of kat kan door de eigen dierenarts verwezen worden voor verder onderzoek bij de internist. Hiervoor stuurt de dierenarts vooraf een overzicht van de problemen en eerdere onderzoeken. Meestal wordt gevraagd om uw dier geen eten te geven voorafgaand aan het consult, aangezien dit bepaalde onderzoeken kan beïnvloeden. Voor hele jonge dieren en controle-patiënten wordt vaak een uitzondering gemaakt.

Vaak is het handig om een monster ochtendurine van uw dier mee te nemen. Bij problemen van chronisch braken of diarree worden ontlasting monsters van 3 dagen gevraagd voor onderzoek op parasieten.

Naast ingeplande consulten kunnen dieren met internistische problemen ook opgenomen zijn via onze spoed en intensieve zorg. Deze problemen worden onderzocht en behandeld door de opname-artsen. Zo nodig overleggen zij met de internist, of wordt na stabilisatie van de acute problemen een controle ingepland.

  • Laboratorium

Laboratorium

Sinds januari 2022 maken wij gebruik van geheel nieuwe IDEXX laboratorium apparatuur. Met deze analyzers kunnen wij sneller en nauwkeuriger bloedonderzoeken uitvoeren bij uw huisdier. Omdat wij nu ook op de kliniek onderzoeken kunnen uitvoeren die voorheen naar een extern laboratorium opgestuurd moeten worden, hebben wij sneller de uitslag binnen.

Neem een kijkje in ons laboratorium en lees meer over wat wij bij uw huisdier kunnen onderzoeken:

Bloedonderzoek

Voor bloedonderzoek hebben wij beschikking over de volgende apparaten:

Catalyst One

Samen met de ProCyte het meest gebruikte apparaat in ons laboratorium. Hierop voeren wij bloedonderzoeken uit naar bijvoorbeeld de lever- en nierfunctie en bepalen wij de elektrolyten (zouten) in het bloed van uw huisdier.

ProCyte Dx

De ProCyte analyzer geeft ons meer informatie over de hematologie; zowel de rode als de witte bloedcellen en de bloedplaatjes. Dit kan ons bijvoorbeeld vertellen of uw dier bloedarmoede heeft of dat er aanwijzingen zijn voor ontstekingen.

VetStat

Op de VetStat meten we in het bloed diverse bloedgassen zoals zuurstof en koolstofdioxide. Dit kan zeker bij benauwde patiënten veel belangrijke informatie geven. Ook kunnen we op dit apparaat snel geïoniseerd calcium bepalen, een waarde die voorheen altijd in een laboratorium bepaald moest worden.

SNAP Pro analyzer

Met de SNAP Pro analyzers kunnen wij betrouwbaar verschillende SNAP testen aflezen. SNAP testen worden gebruikt om op een snelle manier (meestal binnen 15 minuten) te bepalen of uw dier een bepaalde aandoening heeft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Parvo, FIV (kattenaids) en FeLV (kattenleukemie) maar ook aanwijzingen voor een mogelijke alvleesklierontsteking.

Urineonderzoek

De urine kunnen wij op diverse manieren onderzoeken met de volgende analyzers:

Vetlab UA analyzer

Dit apparaatje zorgt ervoor dat de strips voor urineonderzoek betrouwbaar worden afgelezen. Met deze strips kijken we onder andere naar de zuurtegraad van de urine maar ook of er bijvoorbeeld bloed of eiwitten in de urine aanwezig zijn.

SediVue Dx

De SediVue Dx analyseert het sediment van de urine. Hierbij kijkt het apparaat of er bijvoorbeeld kristallen of bacteriën in de urine aanwezig zijn.

team interne geneeskunde

Read more about Kirsten van Bokhorst
Kirsten van Bokhorst - Dierenarts Specialist Interne Geneeskunde Dipl. ECVIM-CA

Kirsten van Bokhorst

Dierenarts Specialist Interne Geneeskunde Dipl. ECVIM-CA
Lees info
Terug naar Disciplines