Uw bezoek

Uw bezoek aan Evidensia Dierenziekenhuis Barendrecht

Evidensia Dierenziekenhuis Barendrecht bezoeken

U bent natuurlijk altijd van harte welkom in ons ziekenhuis in Barendrecht, maar voor een bezoek is een verwijzing van uw eigen dierenarts wel noodzakelijk. Behalve in geval van spoed dan mag u direct telefonisch contact met ons opnemen. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar 085 ‑ 48 77 090 of stuur een mail naar info@edz-barendrecht.nl.

 • Huisregels
 • Bij spoedgevallen
 • Hoe bereidt u zich voor?
 • Tijdens uw bezoek
 • Bij operatie
 • Bij opname
 • Kosten
 • Betaling
 • Klachten

Huisregels

Welkom in ons Evidensia Dierenziekenhuis!

We gaan hier respectvol met elkaar om. Daarom willen wij u ook vragen zich te houden aan onze huisregels:

 • Geef elkaar de gepaste ruimte in verband met privacy
 • Telefoneren mag, met respect voor de mensen in onze omgeving. Tijdens uw consult staat uw telefoon uit/stil
 • Filmen en fotograferen mag alleen met uitdrukkelijke toestemming van alle betrokkenen
 • Neem zorgvuldig kennis van de informatie die u mondeling of schriftelijk wordt verstrekt. Vraag om opheldering wanneer u iets niet duidelijk is
 • Medewerkers kunnen vragen om uw legitimatiebewijs 
 • Bij calamiteiten volgt u de aanwijzingen van de medewerkers
 • Facturen dienen direct na de behandeling per pin betaald te worden aan de balie
 • Geweld, verbaal of lichamelijk, discriminatie of intimidatie tolereren wij niet
 • Bij agressief of intimiderend gedrag maken wij melding bij de politie en bent u niet langer welkom in ons ziekenhuis

 

Bij spoedgevallen

Heeft u een spoedgeval?

Bevindt uw huisdier zich in een spoedeisende situatie? Wij zijn 24/7 bereikbaar. U kunt ons bereiken op

085 4877 090

Adres: Bijdorp-West 12 2992 LC Barendrecht

Hoe bereidt u zich voor?

Voorbereidingen voor de afspraak van uw huisdier

Wij vragen u uw huisdier vanaf de avond van tevoren (24:00 uur) niet te laten eten, tenzij dit medisch gezien niet verantwoord is. Voor toy rassen en jonge pups/kittens gelden andere adviezen, neem hiervoor telefonisch contact met ons op. Water mag wel tenzij er een endoscopische ingreep gepland staat; dan 4 uur van tevoren geen drinken meer aanbieden. Vasten is nodig omdat het dier een sedatie of anesthesie zou kunnen krijgen, bijvoorbeeld voor het doen van echografie en/of röntgen/CT. Verder zijn de bloeduitslagen van het bloed dat die dag wordt afgenomen meer betrouwbaar als uw dier niet heeft gegeten. Gebruikt uw huisdier medicijnen? Check dan bij ons of deze voor de afspraak gegeven kunnen worden.

Bent u verhinderd?

Bent u onverwacht verhinderd? U kunt uw afspraak kosteloos annuleren mits u meer dan 24 uur van tevoren afzegt. Binnen de 24 uur zijn wij genoodzaakt kosten in rekening te brengen, ongeacht de reden.

Tijdens uw bezoek

Aan de balie

Bij binnenkomst vragen wij u om zich eerst te melden bij de balie. Bij de balie zal een van onze medewerkers uw gegevens met u doornemen en een aantal aanvullende vragen stellen. Vergeet niet het dierenpaspoort van uw huisdier mee te nemen. Wij maken gebruik van een gescheiden wachtruimte voor honden en katten. Wij vragen u uw hond in de wachtkamer te wegen, katten worden in de spreekkamer gewogen.

Is uw huisdier verzekerd? Dan vragen wij u uw polisgegevens mee te nemen. 

Uitloop

Onze dierenartsen proberen zich zoveel mogelijk aan de afgesproken tijden te houden. Soms zijn er echter spoedgevallen die ervoor zorgen dat afspraken uitlopen of later beginnen. We proberen ten allen tijde vertraging tot het minimum te beperken en u op de hoogte te houden van eventuele uitloop.

De afspraak

Het kan spannend zijn als uw huisdier voor een afspraak bij ons langskomt. Daarom zullen wij uw dier in alle rust behandelen en zoveel mogelijk op zijn gemak stellen. Soms blijkt tijdens de afspraak dat er aanvullende onderzoeken nodig zijn. Uiteraard proberen we deze onderzoeken direct tijdens de afspraak uit te voeren. In sommige gevallen is het echter nodig deze op een ander moment in te plannen of uw dier hiervoor op te nemen.

Het is soms nodig om de poot of hals van uw huisdier te scheren om bloed af te kunnen nemen. Verder wordt uw dier geschoren als er een echo wordt gemaakt, of als uw huisdier wordt geopereerd. Het haar groeit in het algemeen snel terug.

Bij operatie

De operatie

Wanneer uw huisdier geopereerd moet worden, dan spreken wij een tijd met u af wanneer u uw huisdier kunt brengen.

Eén van onze medewerkers neemt de operatie en het verloop van de dag nog even stap voor stap met u door. Tevens vertellen wij het mogelijke tijdstip waarop u een telefoontje kunt verwachten. Wij lichten u dan in over het verloop van de operatie en de eventuele ophaaltijd. In veel gevallen kan uw huisdier op de dag van de operatie naar huis. Wanneer er meer intensieve zorg nodig is, laten wij dit tijdig weten.

Nazorg

Na sommige operaties zullen er controles plaatsvinden in ons ziekenhuis. Daarna dragen wij de zorg over aan uw eigen dierenarts. Die krijgt uiteraard ook een verslag van alle uitgevoerde onderzoeken en ingrepen.

Bij opname

De opname

Ons ziekenhuis beschikt over een uitgebreide opnamefaciliteit voor zowel honden als katten. Deze is 24 uur per dag bemand door zowel dierenartsen en paraveterinairen, zo is uw dier dag en nacht verzekerd van de beste zorg.

Als uw huisdier ernstig ziek is, een uitgebreide behandeling nodig heeft of geobserveerd moet worden, kan uw dierenarts uw huisdier voor opname verwijzen. Ook kan tijdens een afspraak bij ons op de kliniek geadviseerd worden om uw dier voor aanvullende zorg op te laten nemen.  

Bezoek

Om de rust te waren bij opgenomen dieren hebben wij geen bezoekuur. In bepaalde situaties kan de dierenarts besluiten om hiervan af te wijken en zullen wij met u een afspraak maken.

Contact

U wordt minimaal 1x per dag door de opname arts gebeld met een update over uw huisdier. Maar indien nodig zal onze opname arts vaker contact opnemen. Bijvoorbeeld voor overleg, het bespreken van uitslagen of om de toestand van uw dier te bespreken. 

Indien u het fijn vindt ontvangt u aan het einde van de dag een foto en/of filmpje van uw huisdier via Whatsapp. 

Kosten

Kosten van consulten, opname en medicatie in ons Dierenziekenhuis.

Wij krijgen regelmatig vragen van huisdiereigenaren over de prijzen van onze diensten. De prijzen van uw eigen dierenarts liggen lager dan die van Evidensia Dierenziekenhuis, net zoals uw huisarts een ander tarief hanteert dan een specialist in het ziekenhuis. Dit heeft verschillende redenen:

Consulten:

 • Onze gedifferentieerde dierenartsen en specialisten hebben na hun dierenartsopleiding nog meer geïnvesteerd in kennis opdoen in een deelgebied, sommigen hebben zelfs 6 jaar extra tijd en geld besteed aan een specialistenopleiding.
 • Onze dierenartsen en specialisten moeten nascholing volgen en dus tijd en geld investeren om up to date te blijven en de status “specialist” kan alleen behouden blijven als zij deze kennis blijven vergaren. Zij moeten hier ook rekenschap van afleggen richting een commissie.
 • U komt bij ons als uw eigen dierenarts de faciliteiten of kennis niet heeft om een bepaalde aandoening of behandeling uit te voeren. Er vindt dus ook een ander niveau van zorg plaats. 
 • De apparatuur die we hier hebben aangeschaft om uw huisdier van de beste zorg te voorzien is duur in aanschaf maar ook in onderhoud. Deze worden periodiek vervangen. 
 • In de avond en nacht wanneer uw eigen dierenarts gesloten is willen we altijd met voldoende mensen klaarstaan om uw huisdier te helpen. Wij hebben een team dat dus altijd 24/7 paraat staat om zorg te verlenen en spoedgevallen op te vangen.

Opname:

 • De medium/high care opnamehokken zijn ingericht met apparatuur voor licht & verwarming. Sommigen kunnen ook voorzien worden van extra zuurstof.
 • Er is specifieke apparatuur nodig om 24-uurs medium tot high care te kunnen voorzien. (infuuspompen, echografie, beademing, bloeddrukmeters, CT/MRI,  bloedgasmetingen, etc). Ons personeel wordt regelmatig getraind om deze apparatuur op de juiste manier in te kunnen zetten.
 • Ons team dat verantwoordelijk is voor de zorg en opname volgt regelmatig nascholing en training om dit zo goed mogelijk te kunnen doen.
 • De patiënten die wij zien en de zorg die we verlenen moet ziekenhuis waardig zijn. Dit betekent o.a. extra hygiëne maatregelen, zoals de kleding; deze wordt dagelijks op een speciale manier gewassen door een bedrijf gespecialiseerd in ziekenhuis kleding om de hygiëne te kunnen waarborgen.
 • Het personeel wat in de avond, nacht en weekenden werkt moet hiervoor gecompenseerd worden. Dit zijn hogere kosten voor het Dierenziekenhuis.

Medicatie:

 • Wij willen als Evidensia Dierenziekenhuis niet concurreren met uw eigen dierenarts en schrijven daarom bij uitzondering onderhoudsmedicatie voor. Het is de bedoeling dat u die zoveel mogelijk bij uw eigen dierenarts haalt, tenzij u langere tijd onder behandeling bent op een van onze afdelingen.
 • Onze overhead kosten liggen hoger vanwege gebouw, faciliteiten, apparatuur, personeel, etc.
 • Als Evidensia Dierenziekenhuis Barendrecht leveren wij specialistische zorg en 24/7 spoeddienst, dit is een unieke vorm van zorg en iets wat niet overal wordt aangeboden, dit vraagt meer kwaliteit waardoor er een ander prijskaartje aan al onze diensten hangt.
 • De inkoopprijs van medicatie ligt bij ons hoger dan bij uw eigen dierenarts, dit komt omdat de voorraad voor onderhoudsmedicatie kleiner is bij ons dan in een dierenartspraktijk. 

Betaling

Betaling vindt na behandeling per pin, contant of creditcard plaats. Betalen op rekening is helaas niet mogelijk. Wij streven ernaar om altijd een zo goed mogelijke indicatie van de kosten te geven voorafgaand aan de behandeling. Bij een opname van uw dier wordt u elke dag op de hoogte gehouden van de gemaakt en de te verwachten kosten. Zo weet u altijd waar u aan toe bent bij het ophalen van uw huisdier.  

Klachten

Ons dierenziekenhuis heeft als doelstelling hoogkwalitatieve diergeneeskundige zorgt te leveren. ALs er iets in deze zorg niet goed verloopt, danhebben we u nodig om ons hierop attet te maken. Dit helpt ons in het verbeteren van de service en kwaliteit.

Heeft u een klacht, opmerking of tip dan vragen wij u dit, liefst tijdens het bezoek, kenbaar te maken bij de dierenarts of paraveterinair. We hopen u dan natuurlijk meteen te kunnen helpen en de problemen op te kunnen lossen. Mocht dit echter niet het geval zijn dan vragen wij u wu klacht zo gedetailleerd mogelijk te sturen naar info@edz-barendrecht.nl onder vermelding van klacht, naam eigenaar en naam patiënt.

We doen ons best de klacht op een zo kort mogelijke termijn naar tevredenheid af te handelen.

Doorverwijzing echografie
Doorverwijzing CT-scan
Doorverwijzing orthopedie