Uw bezoek

Uw bezoek aan Evidensia Dierenziekenhuis Barendrecht

Evidensia Dierenziekenhuis Barendrecht bezoeken

U bent natuurlijk altijd van harte welkom in onze kliniek in Barendrecht, maar voor een bezoek is een verwijzing van uw eigen dierenarts wel noodzakelijk. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar 085 ‑ 48 77 090 of stuur een mail naar info@edz-barendrecht.nl.

 • Huisregels
 • Bij spoedgevallen
 • Wees voorbereid
 • Aan de balie
 • Uitloop
 • Tijdens de afspraak
 • Bij operaties
 • Nazorg
 • Kosten
 • Betaalmogelijkheden
 • Klachten

Huisregels

Welkom in ons Evidensia Dierenziekenhuis!

We gaan hier respectvol met elkaar om. Daarom willen wij u ook vragen zich te houden aan onze huisregels:

 • Geef elkaar de gepaste ruimte in verband met privacy
 • Telefoneren mag, met respect voor de mensen in onze omgeving. Tijdens uw consult staat uw telefoon uit/stil
 • Filmen en fotograferen mag alleen met uitdrukkelijke toestemming van alle betrokkenen
 • Neem zorgvuldig kennis van de informatie die u mondeling of schriftelijk wordt verstrekt. Vraag om opheldering wanneer u iets niet duidelijk is
 • Medewerkers kunnen vragen om uw legitimatiebewijs 
 • Bij calamiteiten volgt u de aanwijzingen van de medewerkers
 • Facturen dienen direct na de behandeling per pin betaald te worden aan de balie
 • Geweld, verbaal of lichamelijk, discriminatie of intimidatie tolereren wij niet
 • Bij agressief of intimiderend gedrag maken wij melding bij de politie en bent u niet langer welkom in ons ziekenhuis

 

Bij spoedgevallen

Uw eigen dierenarts zal contact met ons opnemen bij een spoedgeval. Om uw huisdier direct de juiste zorg te bieden moeten wij goed voorbereid zijn. Direct contact met uw dierenarts is daarom essentieel.

Wees voorbereid

Zorg ervoor dat uw huisdier nuchter (niet eten, wel water drinken) naar de afspraak komt. Bij een ingreep of onderzoek kan dit namelijk noodzakelijk zijn.

Aan de balie

Voor een afspraak moet u zich eerst bij de balie melden. Indien uw huisdier verzekerd is, laat dit dan wel aan ons weten. Vergeet uw pasje met verzekeringsgegevens niet! Wanneer u een hond of kat bij zich heeft, vragen wij u deze direct te wegen.

Uitloop

Het kan voorkomen dat een afspraak uitloopt door een spoedgeval of een operatie die uitloopt. Onze medewerkers zullen u dit tijdig laten weten.

Tijdens de afspraak

Het is altijd spannend als uw dier voor een afspraak bij ons langskomt. Houd er rekening mee dat er aanvullende onderzoeken nodig zijn. Dit zullen wij altijd in overleg met uw eigen dierenarts doen. Het is natuurlijk ook goed mogelijk dat er een operatie nodig is. Dit kan in veel gevallen bij uw eigen dierenarts.

Bij operaties

Wanneer uw huisdier geopereerd moet worden, dan spreken wij een tijd met u af wanneer u het huisdier kunt brengen. In sommige gevallen is het toegestaan dat u meekijkt wanneer het huisdier onder narcose wordt gebracht. Tijdens de operatie is dit niet mogelijk. Zo blijft de operatiekamer steriel.

Nadat u het huisdier hebt gebracht, vertellen wij het mogelijke tijdstip waarop u een telefoontje kunt verwachten. Wij lichten u dan in over het verloop van de operatie en de eventuele ophaaltijd. In veel gevallen kan uw huisdier op de dag van de operatie naar huis. Wanneer er meer intensieve zorg nodig is, laten wij dit u tijdig weten.

Nazorg

Bij enkele gevallen zullen er controles plaatsvinden in onze kliniek. Daarna dragen wij de zorg over aan uw eigen dierenarts. Die krijgt uiteraard ook een verslag van alle uitgevoerde onderzoeken en ingrepen.

Kosten

Kosten van consulten, opname en medicatie in ons Dierenziekenhuis.

Wij krijgen regelmatig vragen van huisdiereigenaren over de prijzen van onze diensten. De prijzen van uw eigen dierenarts liggen lager dan die van Evidensia Dierenziekenhuis, net zoals uw huisarts een ander tarief hanteert dan een specialist in het ziekenhuis. Dit heeft verschillende redenen:

Consulten:

 • Onze gedifferentieerde dierenartsen en specialisten hebben na hun dierenartsopleiding nog meer geïnvesteerd in kennis opdoen in een deelgebied, sommigen hebben zelfs 6 jaar extra tijd en geld besteed aan een specialistenopleiding.
 • Onze dierenartsen en specialisten moeten nascholing volgen en dus tijd en geld investeren om up to date te blijven en de status “specialist” kan alleen behouden blijven als zij deze kennis blijven vergaren. Zij moeten hier ook rekenschap van afleggen richting een commissie.
 • U komt bij ons als uw eigen dierenarts de faciliteiten of kennis niet heeft om een bepaalde aandoening of behandeling uit te voeren. Er vindt dus ook een ander niveau van zorg plaats. 
 • De apparatuur die we hier hebben aangeschaft om uw huisdier van de beste zorg te voorzien is duur in aanschaf maar ook in onderhoud. Deze worden periodiek vervangen. 
 • In de avond en nacht wanneer uw eigen dierenarts gesloten is willen we altijd met voldoende mensen klaarstaan om uw huisdier te helpen. Wij hebben een team dat dus altijd 24/7 paraat staat om zorg te verlenen en spoedgevallen op te vangen.

Opname:

 • De medium/high care opnamehokken zijn ingericht met apparatuur voor licht & verwarming. Sommigen kunnen ook voorzien worden van extra zuurstof.
 • Er is specifieke apparatuur nodig om 24-uurs medium tot high care te kunnen voorzien. (infuuspompen, echografie, beademing, bloeddrukmeters, CT/MRI,  bloedgasmetingen, etc). Ons personeel wordt regelmatig getraind om deze apparatuur op de juiste manier in te kunnen zetten.
 • Ons team dat verantwoordelijk is voor de zorg en opname volgt regelmatig nascholing en training om dit zo goed mogelijk te kunnen doen.
 • De patiënten die wij zien en de zorg die we verlenen moet ziekenhuis waardig zijn. Dit betekent o.a. extra hygiëne maatregelen, zoals de kleding; deze wordt dagelijks op een speciale manier gewassen door een bedrijf gespecialiseerd in ziekenhuis kleding om de hygiëne te kunnen waarborgen.
 • Het personeel wat in de avond, nacht en weekenden werkt moet hiervoor gecompenseerd worden. Dit zijn hogere kosten voor het Dierenziekenhuis.

Medicatie:

 • Wij willen als Evidensia Dierenziekenhuis niet concurreren met uw eigen dierenarts en schrijven daarom bij uitzondering onderhoudsmedicatie voor. Het is de bedoeling dat u die zoveel mogelijk bij uw eigen dierenarts haalt, tenzij u langere tijd onder behandeling bent op een van onze afdelingen.
 • Onze overhead kosten liggen hoger vanwege gebouw, faciliteiten, apparatuur, personeel, etc.
 • Als Evidensia Dierenziekenhuis Barendrecht leveren wij specialistische zorg en 24/7 spoeddienst, dit is een unieke vorm van zorg en iets wat niet overal wordt aangeboden, dit vraagt meer kwaliteit waardoor er een ander prijskaartje aan al onze diensten hangt.
 • De inkoopprijs van medicatie ligt bij ons hoger dan bij uw eigen dierenarts, dit komt omdat de voorraad voor onderhoudsmedicatie kleiner is bij ons dan in een dierenartspraktijk. 

Betaalmogelijkheden

Bij het ophalen van uw huisdier verzoeken wij u direct af te rekenen (pin of contant). Wanneer het huisdier is verzekerd verzoeken wij u om de factuur te voldoen en daarna bij uw verzekeringsmaatschappij te declareren.   

Klachten

Het kan voorkomen dat u ontevreden bent over de gang van zaken. Laat dit ons alstublieft weten, want wij willen altijd de beste zorg voor uw huisdier. Klachten kunt u het beste doorgeven aan de dierenarts of via info@edz-barendrecht.nl.

Doorverwijzing echografie
Doorverwijzing CT-scan
Doorverwijzing orthopedie