Nieuwsbrief Februari

In de nieuwsbrief van deze maand stellen wij u voor aan onze nieuwe specialist chirurgie Joachim Proot. Daarnaast bespreekt onze collega Lobke van Bergen een interessante cytologie-casus en geeft meer informatie over wat wij op dit gebied voor uw verwijspatiënten kunnen betekenen. We sluiten af met een uitnodiging voor een interessante nascholing op het gebied van oogheelkunde, gegeven door collega Sven van Haesendonck. 

De Spoed- & Verwijskliniek in Barendrecht is 24/7 bereikbaar en geopend. U kunt hier terecht voor spoedverwijzingenreguliere verwijzingen en kunt u na sluitingstijd gratis gebruik maken van onze spoeddiensten

Specialist chirurgie: Joachim Proot

Joachim Proot (diplomate ECVS) is in 2001 afgestudeerd als dierenarts aan de Universiteit van Gent. Na zijn afstuderen heeft hij een internship gevolgd in Canada om vervolgens vijf jaar in Engeland gewerkt te hebben. Na het behalen van zijn 'Certificate in Small Animal Surgery' in 2006 ging hij aan de slag in een tweedelijns kliniek in het Verenigd Koninkrijk en volgde daar zijn ECVS specialisatie opleiding.

Joachim's interesse ligt bij de weke delen chirurgie, maar in zijn specialisatie-traject heeft hij ook ruime ervaring opgedaan met orthopedie en neuro-chirurgie. 

Vanaf half februari 2019 is Joachim Proot werkzaam op de Spoed- & Verwijskliniek voor Dieren in Barendrecht. Wilt u een patiënt door-verwijzen? Neem dan contact met ons op en wij helpen u graag verder. 

Casus: Labrador met lymfoma

Door Lobke van Bergen - Een 11 jaar oude Labrador Retriever werd doorverwezen voor een echo abdomen vanwege klachten van vermageren, braken en lethargie. Op de echo werden een sterk verdikte maagwand, een vergrote lever en pancreas en opgezette mesenteriale lnn aangetroffen. Onder echobegeleiding werden DNAB's van de afwijkende organen genomen. Cytologie van deze organen gaf de diagnose van grootcellig alimentair lymfoom, wat jammer genoeg een zeer slechte prognose heeft bij honden. Op basis van deze uitslag kozen de eigenaren ervoor om de hond te euthanaseren.

Het voordeel van het kunnen anbieden van 'in huis' cytologie, is dat in de meeste gevallen snel een (waarschijnlijkheids-)diagnose gesteld kan worden. Hierdoor is het mogelijk om eigenaren direct juist te informeren over de therapiemogelijkheden en kan, indien gewenst, snel een gerichte behandeling worden opgestart.

Over Lobke van Bergen

De diagnostiek in de bovenstaande casus werd uitgevoerd door onze dierenarts Lobke van Bergen. Lobke studeerde in 2012 af aan de Universiteit Gent en volgde aansluitend een internship. Ze werkte enkele jaren in een eerstelijnspraktijk. Zij volgde meerdere internationale nascholingen op het gebied van interne geneeskunde, cytologie en oncologie, waarna ze de overstap maakte naar een tweedelijnspraktijk in Vlaanderen. Naast haar werkzaamheden als dierenarts interne geneeskunde en oncologie heeft ze tevens een jaar gewerkt in een veterinair laboratorium waar zij de beoordeling van hematologische en cytologische preparaten uitvoerde.

Sinds juli 2018 is Lobke werkzaam bij de Spoed- en Verwijskliniek in Barendrecht waar ze zich vooral bezig houdt met interne geneeskunde, in het bijzonder cytologie, oncologie en hematologie. In de nabije toekomst zal het mogelijk zijn oncologische patiënten die in aanmerking komen voor chemotherapie door te verwijzen naar Lobke. Hierover volgt later meer nieuws.

Uitnodiging - Cursus oogheelkunde

Op 19 maart a.s. organiseert IVC Evidensia de oogheelkunde nascholing "Oogheelkunde: diagnose en behandeling voor de eerste lijn".

In deze lezing zal onze oogheelkundig dierenarts Sven van Haesendonck een praktische en stap-voor-stap diagnostiek en behandeling van de diverse oogheelkundige problemen bespreken. Zowel oogheelkundige spoedgevallen als erfelijke aandoeningen zullen tijdens deze lezing aan bod komen. 

De lezing is zowel voor dierenartsen van IVC Evidensia-klinieken als voor dierenartsen van externe klinieken toegankelijk. Meer informatie over deze cursus vindt u op de IVC Evidensia website

Contact

Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen over de mogelijkheden die wij voor uw patiënten kunnen bieden, of heeft u een patiënt die u wilt doorsturen? Neem dan gerust contact met ons op!