Nieuwsbrief Maart

Intoxicaties

Intoxicaties bij huisdieren komen regelmatig voor. Variërend van honden die chocolade of xylitol bevattende producten hebben opgegeten tot katten met permethrin intoxicaties. In deze nieuwsbrief willen wij u informeren hoe wij als Spoed- & Verwijskliniek voor Dieren u kunnen ondersteunen in de diagnostiek, behandeling en monitoring van deze patiënten. 

De Spoed- & Verwijskliniek in Barendrecht is 24/7 bereikbaar en geopend. U kunt hier terecht voor spoedverwijzingenreguliere verwijzingen en na sluitingstijd kunt u gratis gebruik maken van onze spoeddiensten

Intoxicaties - Diagnostiek

De diagnostiek van intoxicaties is niet altijd even gemakkelijk. Soms kan duidelijk achterhaald worden wat er is voorgevallen, bijvoorbeeld bij katten die per ongeluk een vlooienpipet voor de hond met permethrin toegediend hebben gekregen. In andere gevallen worden er symptomen waargenomen, maar kan niet direct daaruit herleid worden welke stof deze veroorzaakt. 

Toxicologische screenings zijn erg kostbaar en vaak lastig uit te voeren, maar voor een aantal specifieke intoxicaties hebben wij mogelijkheden om (vrijwel) direct de diagnostiek uit te voeren. Zo zien wij nog regelmatig dieren met (het vermoeden op) drugs-intoxicaties. Bij deze patiënten kunnen wij in de urine screenen op zes veel voorkomende drugs (THC, cocaïne, (met)amfetamines, XTC, heroïne en morfine). 

In het geval van een vermoeden op ingestie van rattengif (vitamine K antagonist), kunnen wij op onze kliniek direct stollingstijden bepalen en besluiten of direct handelen noodzakelijk is, of dat herhalen van de test na 24-48 uur in eerste instantie volstaat. 

Intoxicaties - Therapie en monitoring

De therapie bij intoxicaties is afhankelijk van de betreffende stof. Naast decontaminatie (door wassen, laten braken of het spoelen van de maag) wordt vaak een ondersteunende therapie gestart. Dit kan variëren van enkel infuustherapie tot meer specifieke behandelingen.

Op de Spoed- & Verwijskliniek voor Dieren hebben wij intraveneuze lipiden emulsie (Intralipid) beschikbaar, wat ingezet kan worden bij intoxicatie met lipofiele stoffen, zoals bij een permethrin intoxicatie.
Ook hebben we ampullen met injecteerbare vitamine K op voorraad voor behandeling van vitamine K antagonisten. In sommige zeer ernstige gevallen van NSAID intoxicaties en xylitol intoxicaties kan een plasma-transfusie noodzakelijk zijn. In onze kliniek hebben wij voor dergelijke patiënten plasma op voorraad. 

Goede monitoring van de patiënt met een intoxicatie is vaak van groot belang. In sommige gevallen is enkel observatie nodig, in andere gevallen -zoals bij de eerder genoemde xylitol intoxicatie- kan het nodig zijn om elke paar uur waardes in het bloed te controleren. In de Spoed- & Verwijskliniek voor Dieren is ook gedurende de nacht een dierenarts en een ervaren paraveterinair aanwezig. Mocht u zelf niet de gelegenheid hebben tot 24/7 monitoring van een patiënt, kunt u dergelijke patiënten altijd naar ons doorsturen voor verdere zorg en behandeling. 

Casus: Pup met fentanyl intoxicatie

Een vier maanden oude Rottweiler pup werd naar onze kliniek verwezen vanwege een sterk verminderd bewustzijnsniveau, gepaard gaande met een ernstige bradycardie, hypoventilatie en hypothermie. Omdat de eigenaar gebruik maakte van transdermale fentanylpleisters was er vanuit de verwijzend dierenarts een sterk vermoeden op een fentanyl intoxicatie.
Fentanyl is een zeer potent opioïd met als bijwerkingen o.a. bradycardie, ademdepressie en hypotensie

De patiënt werd direct na binnenkomst en stabilisatie behandeld met intraveneuze naloxon (een opioÏd antagonist). Binnen enkele minuten knapte de pup zienderogen op en was er geen sprake meer van de daarvoor geconstateerde afwijkingen. Toen de hond voldoende hersteld was, werd braken geïnduceerd en werd inderdaad een transdermale fentanylpleister in het braaksel aangetroffen.

Omdat de werking van naloxon over het algemeen korter is dan die van het opioïd, werd de hond nog een nachtje ter observatie gehouden, maar kon tot groot geluk van de eigenaresse de volgende ochtend weer gezond naar huis.

Uitnodiging - Cursus oogheelkunde

Op 19 maart a.s. organiseert IVC Evidensia de oogheelkunde nascholing "Oogheelkunde: diagnose en behandeling voor de eerste lijn".

In deze lezing zal onze oogheelkundig dierenarts Sven van Haesendonck een praktische en stap-voor-stap diagnostiek en behandeling van de diverse oogheelkundige problemen bespreken. Zowel oogheelkundige spoedgevallen als erfelijke aandoeningen zullen tijdens deze lezing aan bod komen. 

De lezing is zowel voor dierenartsen van IVC Evidensia-klinieken als voor dierenartsen van externe klinieken toegankelijk. Meer informatie over deze cursus vindt u op de IVC Evidensia website

Contact

Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen over de mogelijkheden die wij voor uw patiënten kunnen bieden, of heeft u een patiënt die u wilt doorsturen? Neem dan gerust contact met ons op!